Prireditve

1. Slovenščina v Sloveniji, Inštitut Nove revije in Časnik, Ljubljana, 30. 6. 2106

Nastopajoči: Andreja Žele, Manca Erzetič, Marko Jesenšek, Zoran Božič, Marko Marinčič, Dean Komel

2. Zagovor slovenščine, Slovenska matica, Ljubljana, 13. 7. 2016

Nastopajoči: Manca Erzetič, Milček Komelj, Boris Pahor, Tatjana Rojc, Evgen Bavčar, Miroslav Košuta, Niko Grafenauer, Boris A. Novak, Dean Komel

3. Bo slovenščina še naš jezik? Slovenska matica, Ljubljana  7. 12. 2015

Nastopajoči: Veronika Brecelj, Drago Jančar, Kozma Ahačič, Aleksander Čobec, Janez Dular, Marko Stabej