Dokumenti Republike Slovenije

 

 • Odgovor na dk. št. 007-68/2019/87 – MIZŠ glede 8. člena – Re: Dovolj je – Četrta zahteva za zaščito ustavnega položaja slovenščine v visokem šolstvu – – 007-68/2019/92, MIZŠ
 • Nekateri projekti, ki jih je financiralo MIZŠ, 2019 
 • Predlog zakona o raziskovalni in inovacijski dejavnosti, MIZŠ, 2019 
 • NACIONALNI PROGRAM ZA KULTURO 2018 – 2025, MK RS, 2019 
 • Predlog novele Zakona o visokem šolstvu, 2019
 • Obramba slovenskega učnega jezika na univerzah pred globalnim ropom Zveza: Odgovor Borisu A. Novaku in Deanu Komelu, 15. 7. 2019 
 • Predlog Zakona o raziskovalni in inovacijski dejavnosti, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 18. 4. 2019
 • Komisije za enake momisije za enake možnosti na področju znanosti, posvet:  “Je znanstvena sfera v Sloveniji vključujoča?, 29. 11. 2018
 • Ministrstvo za kulturo: Strokovni dialog v zvezi s pripravo javnega razpisa »Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije«, 19. 11. 2018 
 • Odziv Ministrstva za kulturo na sporočilo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU glede sofinanciranja portala FRAN, 17. 1. 2018
 • Slovenščina. Vlada Republike Slovenije (avtor Janez Dular)
 • Svet za spremljanje razvoja jezikovnih virov in tehnologij
 • Strokovna komisija za slovenski jezik
 • Ministrstvo za kulturo, sofinancirani projekti: slovenščina
 • Poročilo Sveta za spremljanje razvoja jezikovnih virov in tehnologij za leto 2017
 • Služba za kulturne raznolikosti in človeške pravice
 •  Javni posvet o novem nacionalnem programu za jezikovno politiko 2019- 2013, 28. 11. 2017
 • Jezikovna Slovenija
 • Svet za spremljanje razvoja jezikovnih virov in tehnologij
 • Državni svet Javna raba slovenščine: stanje zakonodajne rešitve in strategija, 8. 12. 2016
 • Seja Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, 3. 11. 2016
 • Konferenca: Odprta znanost v Evropskem raziskovalnem prostoru, 17. 11. 2016
 • 2. Javna predstavitev mnenj o noveli zakona o visokem šolstvu, V državnem zboru RS, 13. 10. 2016
 • Sklep, Zadeva: Javna predstavitev mnenj, 5. 10.  2016
 • Seja odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, 5. 10. 2016
 • Amandma NS k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu, 4. 10. 2016
 • Amadmaji poslanskih skupin SMC, SD in DESUS, 29. 9. 2016
 • Amandma SDS k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu, 29. 9. 2016
 • Ministrstvo za kulturo, Akcijski načrt za jezikovno izobraževanje, 13. 11. 2015
 • Mnenje Zakonodajno-pravne službe DZ  RS o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitve Zakona o visokem šolstvu
 • Novela Zakona o visokem šolstvu
 • Prva obravnava Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu v Državnem zboru Republike Slovenije
 • Državni svet, razprava o Predlogu sprememb in dopolnitev Zakona o visokem šolstvu: učni jezik v visokem šolstvu, 28.06.2016
 • Strategija internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016-2020
 • Javni razpis za izboljšanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javni rabi slovenščine
 • Mnenje Vlade Republike Slovenije k predlogu Zakona o javni rabi slovenščine
 • EU in Zakon o javni rabi slovenščine
 • Zakon o visokem šolstvu 2012
 • Služba Republike Slovenije za slovenski jezik
 • Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018
 • Zakon o ratifikaciji Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine (MKVNKD)
 • Uradni jezik v Ustavi Republike Slovenije, 11. člen
 • Zakon o javni rabi slovenščine 2004