Za vsestranski razvoj slovenskega jezika

Boris A. Novak, Dean Komel: Dovolj je! Slednjič je dovolj, 18. 7 2019 

Boris A. Novak, Dean Komel: Countdown ali Obramba slovenskega učnega jezika na univerzah pred globalnim ropom, 27. 6. 2019 

Sklepi s posveta Jezikovna samozavest – obstoj in razvoj materinščine je odvisen od nas samih na SAZU, 16. 6. 2019

KAKO JE MOGOČE?, 28. 5. 2019, Vladi RS, Državnemu zboru RS, Ustavnemu sodišču RS, Slovenski javnosti

Izjava Komisije za slovenski jezik v javnosti pri SAZU: Izjava zoper razvrednotenje slovenskega znanstvenega jezika:  Odgovor predsednika Državnega zbora ; Odgovor Ministrstva za kulturo in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport; Komentar Komisije k odgovoru Ministrstva za kulturo in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Izjava Komisije za slovenski jezik v javnosti pri SAZU: Računalniški operacijski sistemi in slovenščina – z odgovori: Odgovor Ministrstva za kulturo, Odgovor Inšpektorata za kulturo in medije, Odgovor ministru v zvezi z odgovorom Inšpektorata za kulturo in medije

Izjava Komisije za slovenski jezik v javnosti pri SAZU: Jezikovna krajina v Republiki Sloveniji: Odgovor Ministrstva za kulturo

Protestna izjava  Komisije za slovenski jezik v javnosti pri SAZU zoper razvrednotenje slovenskega jezika pri usposabljanju visokošolskih učiteljev, sodelavcev in strokovnih delavcev slovenskih univerz – z naknadnim pojasnilom

Österreichische Akademie der Wissenschaften: MULTILINGUALISM IN THE ARTS AND HUMANITIES

Slovenske zapovedi, jezikoslovni krožek ODVADA, Trst 1922

Izjava Komisije SAZU za slovenski jezik v javnosti:  Računalniški operacijski sistemi in slovenščina, 29. 11. 2018 

Izjava Komisije SAZU za slovenski jezik v javnosti zoper razvrednotenje slovenskega znanstvenega jezika, 29. 11. 2018

Izjava Komisije SAZU za slovenski jezik v javnosti:  Jezikovna krajina v Republiki Sloveniji, 29. 11. 2018 

Izjava Komisije za enake možnosti na področju znanosti o primeru vključujoče prakse – uporabe ženskega slovničnega spola v pravnih aktih Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 15. 11. 2018 

Čestitka Evropske komisije ob dnevu slovenske državnosti. »Culture has a special historical and social significance for Slovenia, as culture and language prevailed over time and strengthened this nation. Did you know Slovenia is the only EU country that has a national holiday dedicated to culture?«, 25. 6. 2018

Izjava Komisije za slovenščino v javi rabi pri SAZU: Moč jezika in jezik moči: o rabi ženskih jezikovnih oblik, 17. 6. 2018

Izjava Komisije za slovenščino v javi rabi pri SAZU: Javni denar javnemu jezikovnemu portalu FRAN!, 9. 4. 2018

Firenška resolucija o rabi jezika pri univerzitetnem poučevanju in raziskovanju

Izjava Borisa Pahorja – Zagovor slovenščine, Slovenska  matica, 13. 7. 2016

Izjava Inštituta Nove revije, “Zagovor slovenščine”, utemeljitev, 29. 9. 2016

Izjava SAZU v zvezi s predlogom sprememb in dopolnitev Zakona o visokem šolstvu – učni jezik na visokošolskih zavodih, 28. 9. 2016

Društvo TIGR: Izjava ob ponižanju slovenskega jezika na univerzi, 28. 8. 2016

Peticija Za vsestranski razvoj slovenskega jezika

Toporišičevo leto, 11. 10. 2015-11. 10. 2016

Izjava Slovenske matice, 13. 7. 2016

Pismo podpore iz Moskve, 13. 7. 2016

Izjava za slovenščino in internacionalizacijo visokega šolstva, 28. 6. 2016

DSP, Peticija za slovenščino, Večer, 6. 6. 2016

Občina Ajdovščina: Kodeks o javni rabi slovenščine, 18. 1. 2016

Slovenski center PEN v celoti podpira izjavo DSP o noveli Zakona o visokem šolstvu, 30. 5. 2016

Izjava dneva, Dean Komel: O spodrivanju slovenščine kot učnega jezika v visokem šolstvu, Časnik, 8. 6. 2016