Povezave

 
 • Komisija za slovenščino v javni rabi pri SAZU:
 • Terminologišče
 • Center za slovenščino kot drugi jezik
 • Seminar slovenskega jezika, literature in kulture
 • Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik
 • Lektorsko društvo Slovenije
 • Arhiv SLOVLIT
 • Izražanje spolne nebinarnosti
 • Jezikovna svetovalnica Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • Minute za jezik, RTV Slovenija
 • Jezikovni pogovori, RTV
 • Raziskovalni projekt Jezik in kognitivne znanosti, Center za kognitivne znanosti UNG
 • Nacionalni sveta za kulturo
 • Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani
 • 1000 let besed, nuk
 • Slovensko jezikoslovje od 16. do začetka 20. stoletja, nuk
 • Jure Zupan: Graph theoretical view on text understanding
 • Jure Zupan: pomenska mreža slovenskih glagolov
 • Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik
 • Služba za slovenski jezik MK
 • Slovenščina v znanosti wikiverza
 • Slavistično društvo Slovenije
 • Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • SlovLit — Slovenska literarna veda
 • O slovenščini v izobraževanju in znanosti – Oddelek za slovenistiko FF UL
 • Trojina, zavod za uporabno slovenistiko
 • Laboratorij za umetno inteligenco -Inštitut Jožef Štefan
 • META-NET
 • Slovensko društvo za jezikovne tehnologije
 • Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani
 • Clarin Slovenska raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije
 • Digital Humanities
 • Inštitut Nove revije
 • Slovenska matica
 • Matej Cigale: Znanstvena terminologija s posebnim ozirom na srednja učilišča
 • Janko Pajk: Doneski k filozofičnej terminologiji  (1881), ponatis Phainomena X/36-37 (2001)
 • Dean Komel: Janko Pajk i počeci slovenskoga filozofijskog nazivlja
 • Majda Vračko Zanik: Jezikovni prispevki Janka Pajka, Univerza v Mariboru 2016
 • Slovar sopomenk

 • Slovar sinonimov slovenskega jezika