Prireditve

 

1. Posvet: Jezikovna samozavest – obstoj in razvoj materinščine je odvisen od nas samih na SAZU, 14. 6. 2017 

2. Tematska razprava o slovenščini in predstavitev monografije dr. Alenke Divjak, Ljubljana, 4. 4. 2018

Nastopajoči: dr. Alenka Divjak, mag. Manca Erzetič, dr. Dean Komel, dr. Aleš Maver

3. Slovenščina v Sloveniji, Inštitut Nove revije in Časnik, Ljubljana, 30. 6. 2016

Nastopajoči: Andreja Žele, Manca Erzetič, Marko Jesenšek, Zoran Božič, Marko Marinčič, Dean Komel

4. Zagovor slovenščine, Slovenska matica, Ljubljana, 13. 7. 2016

Nastopajoči: Manca Erzetič, Milček Komelj, Boris Pahor, Tatjana Rojc, Evgen Bavčar, Miroslav Košuta, Niko Grafenauer, Boris A. Novak, Dean Komel

5. Bo slovenščina še naš jezik? Slovenska matica, Ljubljana  7. 12. 2015

Nastopajoči: Veronika Brecelj, Drago Jančar, Kozma Ahačič, Aleksander Čobec, Janez Dular, Marko Stabej