S l o v e n š č i n a?

 

 

Slovenščina? Najnovejšo razpravo o visokošolski in znanstveni rabi slovenščine je spodbudil »Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu«, s tem da pod drugačnimi pogoji kot doslej določa položaj učnega jezika v visokošolskih programih.

 

S problemoma javne rabe in kulturne vloge slovenščine se sicer soočamo že od osamosvojitve Slovenije. Razprava o slovenščini očitno presega ožje izobraževalno, raziskovalno in kulturno področje ter posega v samo jedro ključnih družbenih vprašanj, vključno s politično-nazorskimi in gospodarsko-razvojnimi. Še naprej ostaja nejasen smisel »rabe« jezika, ki se  lahko sprevrže v golo uporabo in porabo – vse do neuporabnosti.

 

Zagovor slovenščine opominja na nenadomestljivost slovenske govorice, ki zadeva tako posameznika kot skupnost. Zato se velja zavzeti za doslednejše uveljavljanje rabe slovenščine na vseh sporočilnih ravneh.